Målningarna av

SVETLANA GURKO

Konsten avspeglar kunskapen om världens uppbyggnad.
Konstnärens utmaning är att uppmärksamma det vackra i vardagliga ting.